ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : «Εκδηλώσεις Αποκριών»Ισοζύγιο : οι γυναίκες συχνά λένε ανοησίες, οι άνδρες συχνά τις κάνουν.: ( Εβγκένι Κασέγιεφ )


…ΘΕΜΑΤΑ …25-01-2017


ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  : «Εκδηλώσεις Αποκριών»   


Το Π.Α.Κ.Π.ΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας και ο Δήμος Ηγουμενίτσας προσκαλεί όλους τους φορείς και εθελοντές του Δήμου μας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-01-2017 και ώρα 19:30μ.μ στην πρώτη διερευνητική συνάντηση με θέμα τις εκδηλώσεις για τις  των Αποκριών. 
Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ: Γεράσιμος Φουσέκης

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ : Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση   1η έτους 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.                     Αποδοχή ένταξης του Δήμου Φιλιατών στο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ << 2014-2020>> με την πράξη << Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών>>
 -Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
2.                     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001943 καθώς και καθορισμό ειδικοτήτων των υπό πρόσληψη ατόμων.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
3.                     Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς  Σπυρίδων
4.                     Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.  Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
5.                       Λήψη απόφασης σχετικά με την <<Προμήθεια Καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα  και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών, των Νομικών προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών  για το  έτος 2017,>>  με την προσφυγή στη  διαδικασία της ηλεκτρονικής  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
6.                     Παραίτηση  Αντιπροέδρου και ορισμός εκ νέου  του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών .
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
7.                     Λήψη απόφασης για την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού δρόμων στον Δήμο Φιλιατών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
8.                     Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2017.  
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
9.                     Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2017. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
10.                   Ορισμός Δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη ( τακτικό και αναπληρωματικό ) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών /Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
11.                   Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
12.                   Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186  του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για  το έτος 2017.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
13.                   Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.          
-Εισηγητής:  Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
14.                   Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
15.                   Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος  Κόρος Ιωάννης
16.                   Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων  κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά  Ουρανία
17.                   Διαγραφή – επαναβεβαίωση χρέωσης χρήσης κοινοτικών βοσκών και εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
18.                   Διαγραφή χρεών ύδρευσης.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
19.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
20.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
21.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΤΣΙΛΑ)»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
22.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
23.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
24.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Β ΥΠΟΕΡΓΟ: ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : Γκίζας Ν.  Χρήστος

Υποβολή δικαιολογητικών για τις εξετάσεις βοηθών οδοντιατρείων 
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις  ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ  περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  είναι από 20-01-2017 έως και  27-01-2016 :
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και στις εξής ημερομηνίες:
   α) Στην Αθήνα, στις 01-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας Β΄ Ορόφου παλαιού κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2, ΤΚ 11527, Γουδί , Αθήνα.
   β) Στην Θεσσαλονίκη, στις 15-02-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο α’ υπόγειο του κτιρίου του τμήματος της Οδοντιατρικής Σχολής (Αγ. Δημητρίου 148 -Πανεπιστημιούπολη) στην Κεντρική Γραμματεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:
1)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων
–Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87131
2)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512
3)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653 60185 & 60184
4)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας
 –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112
5)Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας   2132161610.

Την ένταξη στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020"  της ανάδειξης  του Μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλεξ. Καχριμάνης


Mε απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" η πράξη για τις "Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας, με δημόσια δαπάνη 749.400,00 €. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, μεταξύ άλλων,  είναι οι εξής:  τοποθέτηση κιγκλιδώματος, μεταλλικής θύρας εισόδου και ελαφρών περιφράξεων, αποψιλώσεις,  απομάκρυνση επιχώσεων,  περαιτέρω διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία διαδρομής περιήγησης-στάσεων θέασης και την τοποθέτηση στεγάστρων. Θα κατασκευαστούν, επίσης, πέργολες και καθίσματα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν  φυτεύσεις, διαμόρφωση κλίμακας πρόσβασης από το επίπεδο της περιμετρικής οδού στο επίπεδο του θεάτρου, σύνδεση στα δίκτυα ΟΚΩ, μεταφορά του δικτύου ομβρίων και αποχέτευσης σε διαφορετική θέση από την σημερινή, μελέτη φωτισμού ανάδειξης του χώρου του θεάτρου και η εγκατάσταση δικτύου φωτισμού ανάδειξης, συντήρηση και αποκατάσταση του αρχαίου δομικού υλικού, φωτογραφική τεκμηρίωση. Αντιστήριξη πρανών αρχαιολογικού χώρου με τη χρήση μικροπασσάλων.  Δικαιούχοι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και η Περιφέρεια Ηπείρου. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2017 και λήξης η 31η Αυγούστου 2019.

Δύο προσκλήσεις για την " Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης "


 

Δύο προσκλήσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 "Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη", έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. Η πρώτη δράση αφορά την "ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές", η οποία χρηματοδοτείται με 500.000 ευρώ. Η δεύτερη δράση αφορά την «Ανάπτυξη σχεδιασμού και ανάληψη δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα», με την χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι και των δύο προκηρυσσόμενων δράσεων είναι τα  εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί Φορείς, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.Οι προτάσεις θα υποβληθούν από 6 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι και την 9η Ιουνίου 2017, ώρα 2 το μεσημέρι. Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Μανώλη Ματσάγκα, τηλέφωνο 2651 3 60522.

Συνελήφθη στα Τρίκαλα, 19χρονος ημεδαπός, που αναζητούνταν ως συνεργός σε ληστεία, που έγινε σε σπίτι 87χρονης ημεδαπής στον Παρακάλαμο ΙωαννίνωνΣε συνέχεια του χθεσινού Δελτίου Τύπου της Υπηρεσίας μας, που αφορούσε τη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 29 και 20 ετών, για ληστεία σε σπίτι 87χρονης ημεδαπής, που έγινε προχθές (23-01-2017) το πρωί στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων, συμπληρωματικά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ανακοινώνονται τα παρακάτω:
•χθες (24-01-2017) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 19χρονος ημεδαπός, τα στοιχεία του οποίου είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν, ως συνεργός στην παραπάνω ληστεία.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός διακινητής στους Βατατάδες Ιωαννίνων, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του, έξι μη νόμιμους μετανάστες
Συνελήφθη, χθες (24-01-2017) το πρωί στους Βατατάδες Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά έξι μη νόμιμων μεταναστών. Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 38χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός προωθούσε στην ενδοχώρα, έξι υπηκόους Αλβανίας, (τέσσερις άνδρες ηλικίας 41, 27, 37 και 27 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 60 και 31 ετών), οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα. Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων τους προέκυψε ότι, σε βάρος του 38χρονου διακινητή εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ενώ σε βάρος τεσσάρων εκ των μη νόμιμων μεταναστών εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen. Κατασχέθηκαν:
•το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 38χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά
•πέντε κινητά τηλέφωνα και
•το χρηματικό ποσό των (2.330) ευρώ
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από εξοχική κατοικία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων
Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 39 και 27 ετών .Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Ηπείρου, υπόθεση διάρρηξης - κλοπής από εξοχική κατοικία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, σε βάρος δύο υπηκόων Αλβανίας, ηλικίας 39 και 27 ετών, διότι από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων, προέκυψε ότι εμπλέκονται σε διάρρηξη - κλοπή που έγινε κατά το χρονικό διάστημα από 10-01-2013 έως 29-06-2013, σε εξοχική κατοικία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απ’ όπου αφαιρέθηκαν διάφορα αντικείμενα.Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: