ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.)Το σημαντικό δεν είναι τι γνώμη έχουν αυτοί για μένα, αλλά τι γνώμη έχω εγώ γι’ αυτούς : ( Βασίλισσα Βικτωρία )


...ΘΕΜΑΤΑ…@...:

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.) Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΚΥΑ, οικ.146896/2014 – ΦΕΚ 2878Β΄/ 27-10-2014) καλούνται όλοι οι χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι κλ.π.) οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΕΜΣΥ), καθώς και όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια, να προβούν στην υποβολή σχετικών αιτήσεων για έκδοση άδειας χρήσης νερού, μέχρι 30-4-2015.Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση (έντυπη & ψηφιακή μορφή)  - κατεβάστε την εδώ
2.Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ, σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, που θα παρουσιάζει:
i. Το σημείο υδροληψίας σε προβολικό σύστημα με συντεταγμένες  (ΕΣΓΑ87/WGS84)
ii.Περιγράμματα με αριθμούς αγροτεμαχίων των εκτάσεων που αρδεύονται από την γεώτρηση (εκτός αν παρέχονται από τον ΟΣΔΕ)
3.Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αντίγραφα των τελευταίων 5 ετών. (ή Υπεύθυνη Δήλωση)
4.Τίτλους Ιδιοκτησίας
5.Φωτογραφία υδρομέτρου
Φάκελος υποβάλλεται σε 3 αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (CD)
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηγουμενίτσας

ΕΡΩΤΗΣΗ του Βασίλειου Γιόγιακα , Βουλευτή στο Νομό Θεσπρωτίας – Ν.Δ.
Αρ. Πρωτ. 1915/21.04.2015 , ΠΡΟΣ :
 - Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 - Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Τον Υπουργό Οικονομικών                                                                                                         
Θέμα: Λαθρεμπόριο καυσίμων και εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών  στα πρατήρια υγρών καυσίμων  
Το λαθρεμπόριο καυσίμων αποτελεί μια τεράστια μάστιγα για την ελληνική οικονομία και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η απώλεια φόρων φτάνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το στοιχείο αυτό κατατέθηκε επίσημα από τον πρώην γενικό γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γεώργιο Σούρλα  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στις 6 Φεβρουαρίου 2014.Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών,όπως προκύπτει από στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ακόμη και σήμερα, πολλούς μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία χιλιάδες πρατήρια δεν αποστέλλουν στοιχεία για την εμπορία καυσίμων.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ, 02/02/2015) τα ενεργά πρατήρια υγρών καυσίμων που αποστέλλουν στοιχεία είναι 2.952 σε σύνολο 4.671 εγγεγραμμένων. Από αυτά τα 1.908 αποστέλλουν στοιχεία αδιάλειπτα.Τα 1.044 αντιμετωπίζουν υστέρηση στην αποστολή στοιχείων, εκ των οποίων:
-  Στα 120 η υστέρηση οφείλεται σε μεταβολές μητρώου που είναι σε εξέλιξη,
- Τα 7 αντιμετωπίζουν μόνιμη υστέρηση γιατί μεταβιβάστηκαν μέσω της αδειοδοτούσας και οι υπόχρεοι δεν ενημέρωσαν την αδειοδοτική τους κατάσταση ηλεκτρονικά.
- Τα 917 αντιμετωπίζουν υστέρηση λόγω φορτίων στην αποστολή στοιχείων.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση της ΓΓΠΣ στοιχεία δεν αποστέλλουν τα 1.698 από τα 4.671 εγγεγραμμένα πρατήρια υγρών καυσίμων, εκ των οποίων:
- Τα 1.222 πρατήρια δεν αποστέλλουν κυρίως λόγω ελλείμματος μη διαπιστευμένων ογκομετρικών στα στοιχεία μητρώου
- Τα 471 πρατήρια δεν αποστέλλουν λόγω μη διασύνδεσης από τον εγκαταστάτη (όντας οριστικοποιημένα)
- και τα 5 πρατήρια δεν αποστέλλουν λόγω μεταβίβασης
Οι υπόχρεοι των πρατηρίων που δεν αποστέλλουν στοιχεία, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στο μητρώο και να ζητήσουν από τον εγκαταστάτη τους να επισπεύσει τη διασύνδεσή τους με τη Γ.Γ.Π.Σ.Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  (16/01/2015, Α.Π.: 4758/84), αναφέρεται ότι «σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών, διευκρινίζεται ότι, όπως συνέβη µε την εκπνοή της προθεσμίας εγκατάστασης αυτών για τα πρατήρια των προηγούμενων φάσεων, απεστάλη στο πέρας της προθεσμίας εγκατάστασης της γ’ φάσης, εγκύκλιος (σ.σ. εννοεί την ΑΔΑ:796ΚΦ-2ΝΖ) στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τη συμμόρφωση των πρατηρίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως προς την εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων. Στην ίδια εγκύκλιο καθίστατο σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση και παρέχονταν οδηγίες για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος».Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο: «Ειδικά η διαπίστωση της µη διασύνδεσης µε τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, επιφέρει στον πρατηριούχο κυρώσεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας». Κατόπιν των παραπάνω:
-Πόσους ελέγχους και που έχουν κάνει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων;
-Ποια είναι τα αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων;  
-Σε ποιες ενέργειες, έχετε προβεί εις βάρος των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων που δεν έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών – εκροών και λειτουργούν με αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συναδέλφων τους;
   Ο ερωτών βουλευτής : Βασίλειος Γιόγιακας

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδας
Δελτίο Τύπου του ΣΕΛΛΕ για την ανάκληση του ΠΔ 176/31.12.14
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ανακαλεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έχει θεσμοθετηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή, αγνοώντας τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ και επιτρέποντας να ασκούν το επάγγελμα του λογοθεραπευτή πρόσωπα που δεν έχουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση.Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος 176/2014 που ρύθμιζε ένα νομοθετικό κενό πολλών χρόνων και καθόριζε τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή. Το Π.Δ. 176/2014, που δημοσιεύθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, έβαζε τέλος σε έναν αγώνα που κράτησε πάνω από δεκαπέντε χρόνια και ταλάνισε όλους τους επιστήμονες του κλάδου.Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που τέθηκε σε σύντομη δημόσια διαβούλευση τις τελευταίες ημέρες και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή θα χορηγείται και στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής, δίχως την αναγνώριση αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ, και στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ΜΠΣ ενός έτους (με διαφορετικό βασικό τίτλο σπουδών). Επιπρόσθετα, με μεταβατική διάταξη δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του λογοθεραπευτή όσοι το ασκούσαν μέχρι σήμερα, ακόμη κι αν δεν είναι κάτοχοι πτυχίου (!).Η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας φαίνεται να αγνοεί επιδεικτικά τρία πράγματα:
- Πρώτον, η λογοθεραπεία δεν είναι μια εξειδίκευση μεταπτυχιακού επιπέδου. Είναι επιστήμη που απαιτεί επίπονη και πολυετή θεωρητική και κλινική εκπαίδευση, καθώς έχει να κάνει με ευαίσθητες ομάδες (παιδιά και ενήλικες με ειδικές ανάγκες, άτομα με αυτισμό, ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά.)
- Δεύτερον, σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ασκείται, κατά κύριο λόγο, από τους αποφοίτους της αντίστοιχης δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται το ακαδημαϊκό της σύστημα και να δέχεται ότι η βασική «δεξαμενή» επιστημόνων είναι οι ανώτατες σχολές της. Αυτές είναι η βάση και το μέτρο για κάθε σύγκριση ακαδημαϊκής κατάρτισης. Τις σχολές αυτές δεν είναι δυνατόν να τις υποβαθμίζει εξισώνοντάς τες με ένα μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή με πτυχία του εξωτερικού που δεν έχουν την απαραίτητη αναγνώριση αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ.
- Τρίτον, η ανεξέλεγκτη άσκηση του επαγγέλματος της λογοθεραπείας από ακατάλληλα προς τούτο πρόσωπα, συνεπάγεται κινδύνους για την ψυχοκινητική εξέλιξη, την υγεία, ακόμα και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
Σχετικά με την αντικατάσταση του Π.Δ. 176/2014 με το οποίο έχει θεσμοθετηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των λογοθεραπευτών, η πρόεδρος του ΣΕΛΛΕ Φιλιώ Βλάχου δήλωσε:
« Στην Ελλάδα του 2015, συμβαίνουν πρωτάκουστα πράγματα.Αν είσαι επιστήμονας σπουδαγμένος στη χώρα σου, ακολουθώντας τη δημόσια σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κι έχοντας περάσει από τις συμπληγάδες των πανελληνίων εξετάσεων, παλεύεις δεκαπέντε χρόνια για να προστατέψεις την επιστήμη σου και να κατοχυρώσεις τα επαγγελματικά σου δικαιώματα. Και μόλις τα καταφέρνεις, έρχεται μια νέα κυβέρνηση, σβήνει όλα όσα είχαν γράψει οι προηγούμενες, μετά από ατελείωτες συναντήσεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις, προτείνει ένα νέο ΠΔ, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να επεξεργαστεί το προηγούμενο και χωρίς να δεσμεύεται για τον χρονικό ορίζοντα της υπογραφής του. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή για έναν νέο γύρο αντιδράσεων, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων.Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με το σχέδιο ΠΔ που έθεσε προς διαβούλευση, απαξιώνει τα πτυχία που χορηγούν τα τετραετούς φοίτησης ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας της χώρας, αφού τα εξισώνει με μονοετή μεταπτυχιακά "εξπρές" καθώς και με πτυχία του εξωτερικού, δίχως αναγνώριση αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ΣΕΛΛΕ, ο πολυπληθέστερος σύλλογος λογοθεραπευτών της χώρας, μένει σταθερός στη θέση του: πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ο νόμος να προστατέψει όχι μόνο τους επιστήμονες λογοθεραπευτές, αλλά κυρίως εκείνους τους πολίτες που αναζητούν τις υπηρεσίες τους. Το νέο σχέδιο ΠΔ επιτρέπει, για ακόμη μία φορά, την άσκηση του επαγγέλματος από άτομα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και επιβαρύνοντας τον ήδη υπερχρεωμένο ΕΟΠΥΥ ».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Π.Δ., τη δημόσια διαβούλευση και τις αντιδράσεις μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμοhttp://www.opengov.gr/yyka/?p=1173

Συλλήψεις για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και καταδικαστική απόφαση, σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα  Συνελήφθησαν την 21-04-2015, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, από αστυνομικούς των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί (ένας άνδρας και μία γυναίκα), ηλικίας 19 και 50 ετών, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και καταδικαστική απόφαση. Αναλυτικά:
•αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν χθες το πρωί στην Ηγουμενίτσα, έναν 19χρονο ημεδαπό, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, βάρους (0,4) γραμμαρίων, και
•αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ, συνέλαβαν χθες το βράδυ στα Ιωάννινα, μία 50χρονη ημεδαπή, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση, για παραβάσεις του ΚΟΚ.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Συνελήφθη 33χρονη ημεδαπή στην Άρτα, κατηγορούμενη για κλοπές 


 
Συνελήφθη την 21-04-2015 το απόγευμα στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, μία 33χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για κλοπές.Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα,η 33χρονη την προηγούμενη ημέρα 20-04-2015 είχε αφαιρέσει από κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, διάφορα είδη οικιακής χρήσεως, ιδιοκτησίας 62χρονης ημεδαπής.Επίσης, όπως διαπιστώθηκε προανακριτικά, η συλληφθείσα την 15-04-2015 είχε εισέλθει σε διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία, όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό, φωτογραφική μηχανή και κοσμήματα.Μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε στην κατοχή της 33χρονης και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας  ενώ η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Άρτας.

Δηλώσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλεξ. Καχριμάνη για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα


Τον προβληματισμό του για τα ζητήματα που θα προκύψουν στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος των ταμειακών διαθέσιμων εξέφρασε σήμερα σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ και στη συζήτηση που έγινε με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα.“Αυτή τη στιγμή -τόνισε- η αυτοδυναμία και η ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται. Δεν είμαστε αυτοί που δεν θέλουμε να βοηθήσουμε το κράτος, όταν περνάει μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αλλά θέσαμε το θέμα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός, που μπορεί σε δύσκολες καταστάσεις να βοηθάει την κοινωνία. Εμείς έχουμε αυτά τα λίγα  χρήματα για συντηρήσεις, για το επίδομα νεφροπαθών, για τη μεταφορά μαθητών, για την αποκατάσταση ζημιών, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ για τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες. Ούτε και σε αυτό υπάρχει κάποια μέριμνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίσαμε πως και στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και τώρα, στις δυσκολίες ήμασταν παρόντες. Με βάση αυτό έπρεπε να μας αντιμετωπίσουν και όχι να φέρουν μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που είναι αντισυνταγματική. Μπορούσαμε να κληθούμε προτού να υπογραφεί και να πούμε τη γνώμη μας και να βρούμε μια λύση. Ο Υπουργός κ. Μάρδας παραδέχθηκε ότι όλα αυτά έγιναν ερήμην μας και ότι δεν είναι σωστά γενόμενα, αλλά είναι εθνική ανάγκη. Ότι καλό γίνεται αυτή τη στιγμή στην χώρα, το έχουν αναλάβει οι αιρετές Περιφέρειες».Ειδική αναφορά έκανε και στα έργα του ΕΣΠΑ: « Σκεφτείτε- είπε- ότι είναι η τελευταία χρονιά του ΕΣΠΑ. Αν το ΕΣΠΑ ή τα μεγάλα έργα δεν πάρουν τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει για ένα μεγάλο διάστημα, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που τελειώνει φέτος, βγαίνει εκτός προδιαγραφών. Τότε θα πληρωθούν τρία ΕΣΠΑ από πλευράς της Ελλάδος για να καλυφθούν όσα θα μείνουν στη μέση. Πολλά από αυτά τα έργα θα μεταφερθούν στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Τότε δεν θα μιλάμε καν για πρόγραμμα Επενδύσεων  και πρόγραμμα Υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ. Κρέμονται όλα σε μια κλωστή. Θέλει από όλους σύνεση αλλά και συζήτηση».Ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης συνεχίζοντας είπε ότι ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και δεύτερον, να διευκρινιστεί αν η ισχύς της απόφασης είναι για ένα δίμηνο. «Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που δεν βοηθάμε το κράτος αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά  μια αντισυνταγματική διάταξη όταν θα καταλύσει κάθε έννοια του αυτοδιοίκητου  θα μας βρει απέναντι".Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο Περιφερειάρχης, τάχθηκε κατά του συμβολικού κλεισίματος των Υπηρεσιών της Περιφέρειας: «Εμείς- είπε- δεν συνηθίζουμε να κάνουμε ακραίες εκδηλώσεις. Και με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση θα πορευτούμε μαζί. Θεωρούμε ότι όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση για 5 χρόνια ξέρουμε να στηρίζουμε την πατρίδα. Ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουμε και θα είμαστε από κοντά να παρακολουθούμε τα γεγονότα ώστε να μην πει ποτέ κανείς πως ό, τι έπαθε η πατρίδα, το έπαθε από εμάς».Καταλήγοντας πρόσθεσε ότι  "Εμείς λέμε προς τους έχοντες συνεργασία με την Περιφέρεια, είτε εργολάβους, είτε μισθωτούς, πως θα κοιτάμε στο πλαίσιο της ύπαρξης του ελληνικού κράτος, να είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις μας, όπως είμαστε συνέχεια στη λειτουργία της Αιρετής Περιφερειακή Αρχής".Τέλος, χαρακτήρισε πολύ ειλικρινή τον Αν. Υπουργό: «Μας έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη,  για αυτό ελήφθη αυτή η απόφαση και ότι είναι εξαιρετικά επείγον αυτά τα χρήματα να υπάρχουν στα ταμεία του κράτους μέχρι το τέλος Απριλίου».

Επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης του Γεφυριού της Πλάκας ζητά ο Περιφερειάρχης

 
Την επίσπευση των διαδικασιών για την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας, ζήτησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με αφορμή νέα επιστολή που του απέστειλε ο Ηπειρώτης επιχειρηματίας Ν. Λούλης, με την οποία επαναλαμβάνει την πρόθεση του να καλύψει μέρος της δαπάνης αποκατάστασης του μνημείου.Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι σε σύσκεψη που έγινε πρόσφατα, μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου Β. Τζουμέρκων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμφωνήθηκε να προταθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού η σύσταση ενός Φορέα που θα συμμετέχουν οι ανωτέρω φορείς με την εποπτεία του, προκειμένου να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες.«Αν πάμε με τους ρυθμούς που σκέφτεται το Υπουργείο, δεν θα γίνει ποτέ το έργο», τόνισε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος πρόσθεσε ότι εξουσιοδοτήθηκε το Πολυτεχνείο να ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους του Υπουργείου για να τεθεί ένα διαφορετικό (ταχύτερο) χρονοδιάγραμμα. «Εμείς έχουμε πει όταν θα ανοίξει ο καιρός θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα πράγματα που έχει προτείνει το Πολυτεχνείο» συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι «χρήματα όσο είναι ζεστό ακόμη το σίδερο θα συγκεντρωθούν από τους Ηπειρώτες, τον κ. Λούλη, την Τράπεζα Πειραιώς και από όσους μου έχουν στείλει επιστολές ότι μπορούν να βοηθήσουν».Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι «ενώ έχει περάσει ένα τόσο μεγάλο διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου, δεν έχει κληθεί κανένας παρά τις οχλήσεις μας από το Υπουργείο και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον της όλης υπόθεσης».

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-04-2015 συνεδριάσεως.
1.                                Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2.                                Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2015 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3.                                Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο.18  από διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης της Ε.Ο.21 μέχρι τη διασταύρωση Μονολιθίου της Ε.Ο Χ12 (Ε-55)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
4.                                Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2015.
5.                                Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝ. & ΑΛΕΞ. Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2015.
6.                                Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 30-04-2015.
7.                                Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαγραμμίσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2015.

8.                                Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού από διακλάδωση προς Θεριακήσι μέχρι Δερβίζιανα», προϋπολογισμού € 82.000,00 με Φ.Π.Α.
9.                                Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο της Κόνιτσας» προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α.
10.                             Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», πηγή Σαντινίκο.
11.                             Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης για το έτος 2015 (περίοδος από 1/1/2015 έως 31/12/2015) και την αγορά 10 νέων θέσεων εργασίας, του προγράμματος «eCM-Προκοστολόγηση», για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Π.Η. & Π.Ε. Ιωαννίνων.
12.                             Έγκριση του Πρακτικού ΙI/08-04-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
13.                             Έγκριση του Πρακτικού IV/17-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
14.                             Έγκριση του Πρακτικού 3/20-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy - Περιφέρεια Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
15.                             Έγκριση του Πρακτικού 3/20-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».
16.                             Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2015.
17.                             Έγκριση λειτουργικών δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
18.                             Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 0818/8).
19.                             Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στην Θεσσαλονίκη στις 23-04-2015, για την συμμετοχή τους σε συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Environmental Park»  με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013 με Κωδικό Έργου 2013ΕΠ31880005.
20.                             Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Δημοσθένη Γκοδώση, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
21.                             Έγκριση δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 25/2014 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
22.                             Έγκριση συνδιοργάνωσης με την ΕΛΕΠΑΠ, Ενημερωτικής Εσπερίδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23.                             Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, με τον Σύλλογο Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24.                             Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού (ψυχρού) μίγματος για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
25.                             Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
26.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμο Δημαριό - Λαπέικα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
27.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχώματος Βώβου ποταμού στην περιοχή Συκιών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
28.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
29.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – καθαρισμός διατομών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
30.                             Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
31.                             Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
32.                             Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Σκοτωμένο - Μηλιά - Καταρράκτης Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
33.                             Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», μέχρι την 30-04-2015.
34.                             Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου Στέφανου Μπακόλα ΕΔΕ, μέχρι την 24-05-2015.
35.                             Έγκριση διάθεσης πιστώσεων  για την υλοποίηση των έργων της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό» και «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων.
36.                             Έγκριση ανάθεσης του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 08-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
37.                             Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2015, βάσει του από 09-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.
38.                             Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
39.                             Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 26 έως 28-04-2015, για τη συμμετοχή της σε Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και για τη ασφάλεια τροφίμων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
40.                             Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
41.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό», προϋπολογισμού € 276.000,00 με ΦΠΑ.
42.                             Έγκριση παραίτησης μεταφορέα από την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση ανάθεσης του δρομολογίου.
43.                             Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 73/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.
44.                             Έγκριση δαπάνης για την καταβολή επιδότησης αγοράς κατοικίας μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό σε υπάλληλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. 5/199/19-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
45.                             Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 17 έως 19-04-2015, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
46.                             Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπυρόπουλου Ηλία, Μπέσιου Δημήτριου και Κίτσιου Ιωάννη, στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 17/04/2015 για το Final Meeting του προγράμματος «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
47.                             Έγκριση μετακίνησης της Μώκου Παναγιώτας, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα από 27-04-2015 έως 29-04-2015, για τη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα « Εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας στο δημόσιο τομέα» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
48.                             Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
49.                             Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 43157/1603, 43166/1604 και 43177/1605/20-04-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας και προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου στους Δήμους Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και στο Δ.Δ. Πολυδρόσου του Δήμου Σουλίου, που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.
50.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
51.                             Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-07-2015.
52.                             Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κολιοφώτη Δημήτριου, μέχρι την 05-09-2015.
53.                             Κατάρτιση και έγκριση των όρων της επαναληπτικής διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και της, για την υλοποίηση της προμήθειας της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
54.                             Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων επιβατικών οχημάτων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ, και έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
55.                             Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβου παγιδοθεσίας για το πρόγραμμα Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2015, προϋπολογισμού 18.722,83 ευρώ με ΦΠΑ, και έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
56.                             Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, προϋπολογισμού 97.354,02 ευρώ με Φ.Π.Α. και έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
57.                             Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αγροτικών Κτηνιατρείων Καναλακίου, Φιλιππιάδας και Λούρου της Π.Ε. Πρέβεζας.
58.                             Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αρχαία Μεσσήνη του Δήμου Μεσσήνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από 16 έως 20-04-2015, για τη 2η Συνάντηση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα Εταιρικά του Μέλη, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
59.                             Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
60.                             Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Νικολάου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ από 20/04/2015 έως 22/04/2015 με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
61.                             Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Ζώτου Κων/νου και Κουμπούλη Αικατερίνης, στη Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαίδευση λόγω αλλαγής του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) στις 27/4/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
62.                             Έγκριση ανάθεσης εντολής και εκπροσώπησης της Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την με αριθ. κατάθεσης 7340/2011 έφεση της Τζούρου Κατίνας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και της υπ’ αριθμ. 123/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: