ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

100.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών της κεντρικής διώρυγας στην Σκάλα ΦιλιατώνΣτην Ελλάδα η επιτυχία είναι ποινικό αδίκημα : ( Ελένη Βλάχου 1911-1995,Δημοσιογράφος&εκδότρια )

 ...ΘΕΜΑΤΑ…@...:
 
100.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών της κεντρικής διώρυγας στην Σκάλα Φιλιατών

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 07 - 04 - 2015 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών Κεντρικής διώρυγας Σκάλας Φιλιατών»με προϋπολογισμό 100.000,00€ (με ΦΠΑ).
2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 81.300,81 € (δαπάνη εργασιών, Γ. Ε. & Ο. Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665 3 60230, FAX 2665 3 60227, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γούλα Δήμητρα), μέχρι την Πέμπτη 23-04-2015.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 - 04 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα:
Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα :
1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.626,02 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθμό 35723/1533/27-03-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου).
10. Εχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο www. php.gov.gr

Απόπειρα ληστείας σε κατάστημα τράπεζας στα Ιωάννινα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη που διέπραξε την 15-04-2015 το πρωί απόπειρα ληστείας σε κατάστημα τράπεζας στα Ιωάννινα.Ειδικότερα,ο δράστης σήμερα και ώρα 09.05,εισήλθε στο τραπεζικό κατάστημα και με την απειλή όπλου, επιχείρησε ανεπιτυχώς να αφαιρέσει χρηματικό ποσό. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Θέλουν αλλαγή χάραξης της Ε.Ο. Παραμυθιά-Μεσοπόταμος

Εμπόδια συναντά η οδική σύνδεση της Παραμυθιάς με το Μεσοπόταμο, που αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής για τις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.Τις εντάσεις της για τη χάραξη, εκφράζει η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών Προδρομίου», η οποία με ανακοίνωσή της ζητά να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου του 2010 και να εφαρμοστεί η απόφαση του Δήμου Σουλίου που έχει παρθεί το 2010.Για το θέμα αυτό την Μεγάλη Τετάρτη οργάνωσαν ενημερωτική σύσκεψη στο Δημαρχείο Σουλίου στην Παραμυθιά, κατά την οποία οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και των ΤΟΕΒ ενημερώθηκαν από μηχανικούς για τη μελέτη.«Οι μελετητές - σημειώνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας - ανέφεραν τα γνωστά τους επιχειρήματα. Δεν ανέφεραν όμως αν υπήρξε ή αν θα υπάρξει περιβαλλοντική μελέτη».

Το Σάββατο 18 Απριλίου οι διεθνείς αγώνες Ξιφασκίας στα Ιωάννινα
Λίγες μέρες πριν από τους διεθνείς αγώνες ξιφασκίας Kid's Cup Vol 04 στα Ιωάννινα, όλα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους δεκάδες αθλητές (κάτω των 17 ετών) στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Η Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων που διοργανώνει τους αγώνες περιμένει μικρούς και μεγάλους να στηρίξουν τις προσπάθειες των αθλητών, να έρθουν να γνωρίσουν το άθλημα της Ξιφασκίας από κοντά και να συμμετέχουν στα παιχνίδια που θα οργανωθούν για τους μικρούς φίλους μας (4-6 ετών) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου έχει ως εξής:
09:30 πμ (όλα τα Όπλα)  κατηγορία: -13 Αγόρια και Κορίτσια
12:00 μμ (όλα τα Όπλα)  κατηγορία: -11 Αγόρια και Κορίτσια
15:00 μμ (όλα τα Όπλα)  κατηγορία: -17 Αγόρια και Κορίτσια
Στις 12.00 μμ περιμένουμε, εκτός από τους μικρούς αθλητές του συλλόγου μας, και όποια άλλα παιδιά θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν, να παίξουν Ξιφασκία και να συμμετέχουν σε παιχνίδια.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.fencing-academy.gr . Υπεύθυνη προπονήτρια Γεωργία Παναγιώτου 6972775488 .

Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων καθιερώνεται στην Ελληνική ΑστυνομίαΞεκινά από Δευτέρα,20 Απριλίου 2015, πιλοτικά σε (14) Αστυνομικά Τμήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Ρόδο, Ηράκλειο, Γιάννενα και Λάρισα.Η δράση προβλέπεται, μετά την αξιολόγηση της, να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια.Γ. Πανούσης: «Οικοδομούμε μία νέα σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρώντας σε καινοτόμες δράσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και αναβαθμίζουν τον διάλογο και τη συνεργασία.Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων αποτελούν απτά δείγματα στο πεδίο της συμφιλίωσης Αστυνομίας και κοινωνίας».Την «Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» καθιερώνει από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, η Ελληνική Αστυνομία, με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη νέα αντεγκληματική πολιτική.Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο να ενισχυθεί η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, αλλά και η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και Πολιτών.Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε (14) Αστυνομικά Τμήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Ρόδο, Ηράκλειο, Γιάννενα και Λάρισα.Δύο φορές το μήνα, οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, μετά από προηγούμενη συνεννόηση, θα δέχονται στο Γραφείο πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διατυπώνονται και να συζητούνται διάφορα θέματα, προτάσεις, επισημάνσεις και απόψεις για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά άλλη Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλο Φορέα θα διαβιβάζεται αρμοδίως για περαιτέρω χειρισμό. Επίσης, εάν κάποιο ζήτημα έχει ευρύτερο τοπικό ενδιαφέρον, ο  Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος θα φροντίζει να το εισαγάγει προς συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).Με τη δράση αυτή Πολίτες, Φορείς και Κοινωνικοί Εταίροι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχηματίζει προσωπική άποψη και αντίληψη για τα διάφορα θέματα που τίθενται. Έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυσή τους  ή να παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.«Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων» θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα Αστυνομικά Τμήματα Αμπελοκήπων και Πατησίων στην Αθήνα, Κορυδαλλού στον Πειραιά, Άνω Λιοσίων στη Δυτική Αττική, Αμαρουσίου στη Βορειοανατολική Αττική, Ηλιούπολης στη Νοτιοανατολική Αττική, Σταυρουπόλεως και Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, Α΄ Πατρών στην Αχαΐα, Χαλκίδας στην Εύβοια, Ρόδου στα Δωδεκάνησα, Α’ Ηρακλείου στην Κρήτη, Ιωαννίνων στην Ήπειρο  και Α΄ Λάρισας στη Θεσσαλία.Οι πολίτες, οι Φορείς και οι Κοινωνικοί Εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των παραπάνω Αστυνομικών Τμημάτων, στους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης που βρίσκονται στην επισυναπτόμενη σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τον προγραμματισμό των συναντήσεων με τους Διοικητές.Το πρόγραμμα θα διαρκέσει σε πρώτο στάδιο δύο μήνες προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις, με στόχο να επεκταθεί το ταχύτερο δυνατό σε όλη την επικράτεια.Σημειώνεται ότι η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση του προσωπικού των αστυνομικών Υπηρεσιών να δέχονται πολίτες και να εξετάζουν  υποθέσεις που τους απασχολούν.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης δήλωσε για τη νέα αυτή δράση: «Οικοδομούμε μία νέα σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρώντας σε καινοτόμες δράσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και αναβαθμίζουν τον διάλογο και τη συνεργασία. Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων αποτελούν απτά δείγματα στο πεδίο της συμφιλίωσης Αστυνομίας και κοινωνίας.». 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ            210-7473396
ΠΑΤΗΣΙΩΝ                        210-2117968
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                210-4949677
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                  210-2486230
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                  210-6875106
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                  210-9769858
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ           2310-644353
ΤΟΥΜΠΑΣ/ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ    2310-957711
Α’ ΠΑΤΡΩΝ                       2610-465514
ΧΑΛΚΙΔΑΣ                        22210-83333
ΡΟΔΟΥ                              22410-23278
Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                2810-274055
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                      26510-65937
Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ                       2410-683139
Τηλέφωνα Γραμματειών Αστυνομικών Τμημάτων όπου οι πολίτες, οι φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-14.00), προκειμένου να ενημερώνονται για τον προγραμματισμό των συναντήσεων με τους Διοικητές,


Δεν υπάρχουν σχόλια: