ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

« ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο »H Στάση του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» 
 H Στάση του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (15-10-2013).Η στάση της παράταξης στα θέματα της συνεδρίασης της Επιτροπής (στο τέλος παρατίθεται η ημερήσια διάταξη) ήταν η εξής :

Α. Στις προγραμματικές συμβάσεις
1) το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» υπερψήφισε τα θέματα Η.Δ. με αρ. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 (όπως τροποποιήθηκε η εισήγηση)
2) ψήφισε λευκό στα θέματα Η.Δ. με αρ. 3, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 (και στο εκτός Η.Δ. θέμα για την Μονή Ζέρμας) με την ίδια αιτιολογία : επειδή σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της Επιτροπής έρχονται προς συζήτηση δεκάδες θέματα αποκατάστασης και επισκευής εκκλησιών και μοναστηριών (8 θέματα μόνο στη σημερινή συνεδρίαση). Αυτή η συλλήβδην ανάληψη υποχρεώσεων επισκευής θρησκευτικών χώρων από την Περιφέρεια της Ηπείρου, και μάλιστα σε εποχές τρομακτικής ανεπάρκειας πόρων, φανερώνει απουσία ιεραρχήσεων και παραμέληση αναπτυξιακών στόχων και εγείρει βάσιμες επιφυλάξεις πελατειακών κριτηρίων και επιλογών. Δεν αμφισβητούμε ότι ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν είτε σε σημαντικά μνημεία είτε σε επείγουσες επεμβάσεις, με τις οποίες η παράταξή μας θα μπορούσε να συμφωνήσει. Δεν συμφωνούμε όμως με τη γενικευμένη ανάληψη υποχρεώσεων χωρίς ενημέρωση, χωρίς ιεραρχήσεις και χωρίς χρονικούς επιμερισμούς.
Β. Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
1) η παράταξη υπερψήφισε το θέμα Η.Δ. με αρ. 21
2) υπερψήφισε με επιφύλαξη τα θέματα Η.Δ. με αρ. 17 επειδή αφενός στην περιοχή υφίσταται καταφύγιο άγριας ζωής και αφετέρου δεν παρέχονται πλήρη στοιχεία για την αποκατάσταση του τοπίου και 18 επειδή η ενδιαφερόμενη εταιρία έχει ήδη προβεί στην εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους του έργου
3) καταψήφισε το θέμα Η.Δ. με αρ. 19 επειδή α) τα υδρολογικά στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, καθώς η ενδιαφερόμενη εταιρία έχει εμφανίσει την ίδια ακριβώς παροχή, την ίδια μέρα σε δύο διαφορετικά ρέματα (σε δύο διαφορετικές ΜΠΕ !), χωρίς καμιά από αυτές να περιέχει τις μετρήσεις της ΔΕΗ, τις οποίες επικαλούνται β) η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει απαραίτητα στοιχεία, μιάς και το μικρό υδροηλεκτρικό έργο χωροθετείται σε δασική έκταση (λ.χ. η πράξη χαρακτηρισμού)
4) καταψήφισε το θέμα Η.Δ. με αρ. 20 επειδή είναι μεγάλης κλίμακας αιολικό πάρκο, πολύ περισσότερο εάν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα αιολικά πάρκα, που η ίδια ενδιαφερόμενη εταιρία επιδιώκει να κατασκευάσει στην ίδια περιοχή (δύο από αυτά συζητήθηκαν στα πλαίσια της Επιτροπής μας το 2011). Ουσιαστικά πρόκειται για κλασικό παράδειγμα αποικιακής εκμετάλλευσης και για κατάληψη όλων των κορυφογραμμών του Δήμου Καραϊσκάκη από ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας (ΒΑΠΕ), με την ανάπτυξη των οποίων η παράταξη είναι αντίθετη. Απουσιάζει επίσης η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη γειτονική Μονή Μυροφύλλου, η οποία συμπεριλαμβάνεται σε υπό έγκριση κατάλογο προστατευτέων μνημείων, όπως και η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, αλλά και μια σειρά από στοιχεία, τα οποία και επισημαίνει η εισήγηση της Υπηρεσίας. Τέλος από την εισήγηση δεν προκύπτει η σύνταξη της απαραίτητης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης σε μια σημαντική για την ορνιθοπανίδα περιοχή, η οποία μάλιστα έχει προταθεί να χαρακτηρισθεί ζώνη αποκλεισμού αιολικών ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά με κωδικό GR 080.    
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  & Αθλητισμού και αφορά την έκθεση: «ΠΥΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΗΓΗΤΩΡ – Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ» ως προς τον χρόνο περαίωσης.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου«Αποκατάσταση Πασχάλειου Σχολής Κάπεσοβου», προϋπολογισμού 100.000,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου  Παιδείας, και Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου  « Στερέωση- Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου » προϋπολογισμού 155.000,00 €  και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
4.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου«Στερέωση και αποκατάσταση νερόμυλου στο Δ.Δ. Κοπάνης», προϋπολογισμού 66.000,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
5. Τροποποίηση της  από 09-05-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων που αφορά την υλοποίηση έργων σε μνημεία στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, ως προς το άρθρο 6 « Προϋπολογισμός και Πόροι χρηματοδότησης»
6.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου«Αποκατάσταση Ι.Μ. Στούπαινας», προϋπολογισμού 250.000,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του έργου:«Αποκατάσταση πέτρινης γέφυρας Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού 8.000,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του
8.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου«Αντικατάσταση στέγης ναού Αγίου Δημητρίου Καρίτσας», προϋπολογισμού 34.800,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
9..Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου«Αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας», προϋπολογισμού 250.000,00 € και ορισμό δύο (2)  μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
10.Τροποποίηση της  από 9-9-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων που αφορά το έργο: «Ανάπλαση- αναστήλωση περιβάλλοντος χώρου της ιεράς μονής Μακρίνου », ως προς το άρθρο 5 « Πόροι και ποσά χρηματοδότησης» , το άρθρο 7 « Χρόνος ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης» και το άρθρο 8 «Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης».
11.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων )», προϋπολογισμού 25.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
12.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, ΤΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου « Προμήθεια ομαλού εκκινητή  και γενικού διακόπτη ισχύος στο αντλιοστάσιο Κατσικά», προϋπολογισμού 3.690,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
13.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση αντλιοστασίου Ι.Μ. Σωσίνου από κεραυνό», προϋπολογισμού 2.400,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
14.Τροποποίηση της  από 30-03-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας  και του Δήμου Φιλιατών που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών» ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης» και άρθρο 2 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων» αυτής.
15.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη αναθεώρησης και διόρθωσης σφαλμάτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 39.600,00 €.
16. Τροποποίηση της  από 10-09-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας  και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» ως προς το άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης» αυτής.
17.Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Τσούμπα- Πέντε Πηγάδια- Τσούκα», περιοχής Λάκκας στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κκ. Ανδρέας Αναστασίου, Άγγελος Αναστασίου και Ανδρέας Θώμος (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
18.Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά ερευνητικές εργασίες λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ασφακιά» ,Τ.Κ. Μεσοβουνίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.». . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
19.Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Λεπιανών, στην Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «ΘΕΩΝ ΑΤΕ».   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
20.Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,25 MW, στη θέση «Κοκκινόλακκα», Δήμων Κ. Τζουμέρκων & Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «BUSINESS ENERGY A. E.» . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
21.Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια, στη θέση Ποταμιά της Τ.Κ. Ασπροχωρίου, Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 Γιάννενα, 16-10-2013 -  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΙ ΕΓΩ
 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία μας σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Δελιβάνη» τη Δευτέρα 14-10-2013 στην αίθουσα τελετών της Φιλοσοφ. Σχολής του Α.Π.Θ. !.Συντονιστής ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΤ3 Παντελής Σαββίδης και ομιλητές οι: Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, καθηγ. Jean-Eric Gicquel, Γιώργος Κόκκας, Χρήστος Λυντέρης, καθηγ. Κώστας Χρυσόγονος. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γάλλος Γεν. Πρόξενος Christophe Le Rigoleur.  Πολύ σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας οι ομιλίες τους και η συζήτηση με το κοινό.Ο Γάλλος συνταγματολόγος καθηγ. Jean-Eric Gicquel ανέλυσε τη γαλλική εμπειρία θέσπισης και αναθεώρησης Συντάγματος και ξεκαθάρισε ότι ένα Σύνταγμα πρέπει να περιέχει τη θέληση του λαού. Οι υπόλοιποι ομιλητές συμφώνησαν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι κυρίως πολιτικό και μάλιστα πολιτικού συστήματος το οποίο πρέπει να αλλάξει ριζικά. Συγκεριμένα:Ο καθηγ. Χρυσόγονος πρότεινε 12 σημεία ριζικής αναθεώρησης του Συντάγματος.Ο Χρ. Λυντέρης ανέλυσε τις θέσεις της «Π» με βάση τη Διακήρυξή της για τους αναγκαίους έξι άξονες ριζικής συνταγματικής αλλαγής και για την ακολουθούμενη θεσμική διαδικασία με τη συμμετοχή των πολιτών για ένα  ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και όχι από τους πολιτικούς.Ο Γ.Κόκκας ανέπτυξε τα ζητήματα των θεσμών άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.Η κυρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη έκανε την τελική ανασκόπηση για το απαραίτητο νέο θεσμικό πλαίσιο που θα συνδράμει αποφασιστικά και στην επίλυση των ζοφερών οικονομικών μας προβλημάτων.Η πολιτική αυτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ήταν ανάλογης σπουδαιότητας με την επιτυχημένη Ημερίδα που διοργάνωσε η «Π» στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου με τίτλο ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΙ ΕΓΩ..!Με αφετηρία την πρώτη αυτή εκδήλωση της «Π» στη Θεσσαλονίκη, η τοπική Ομάδα θα διευρύνει τις δραστηριότητές της για την ενεργοποίηση των μελών και τη διάδοση των θέσεών μας.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: