ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

Στο 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΑΛέξανδρος ΚαχριμάνηςΘΕΜΑΤΑ

Στο 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΑΛέξανδρος  Καχριμάνης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία,  στην Αθήνα 21 και 22 Νοεμβρίου, το 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στο οποίο και παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών, στελέχη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.  Ηπείρου, της Αναπτυξιακής "Ήπειρος ΑΕ" και της ομάδας τοπικής δράσης του LEADER.  Στην Ελλάδα το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2011 με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, την  ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών και την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.Στα μέλη του περιλαμβάνονται τόσο διοικητικές υπηρεσίες, που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), όσο και μια σειρά οργανισμών και φορέων, που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη, εκπροσωπούν κατηγορίες δυνητικών ωφελουμένων από το ΠΑΑ ή δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με τα Μέτρα του, όπως:
•φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα,
•ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα,
•επιμελητήρια,
•περιβαλλοντικές οργανώσεις,
•13 Περιφέρειες
•οι 43 ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) του LEADER κτλ .
Τα δύο βασικά θέματα του συνεδρίου αφορούσαν στην:
1. Καινοτομία στον αγροτικό χώρο και την προώθησή της στην Ευρώπη.
2. Παρουσίαση του νέου Μέτρου 16 "Συνεργασία" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ειδικότερα έγινε παρουσίαση από στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραδειγμάτων Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας; που χρησιμοποίησαν επιτυχώς διάφορες καινοτομίες στην γεωργία και κτηνοτροφία. Από την ελληνική πλευρά παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους φορέων (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, κτλ), αρκετές καινοτόμες συνεργασίες στην μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων καθώς στην εφαρμογή δράσεων γεωργίας ακριβείας.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας την πρωτογενή παραγωγή
Ακολούθησε περιγραφή του μέτρου 16 "Συνεργασία" που στόχο έχει την ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικών εκμεταλλεύσεων), στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων αλλά και καθώς επίσης και την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Δικαιούχοι μέσω σχημάτων συνεργασίας
Γενικότερα δικαιούχοι των δράσεων του μέτρου θα είναι σχήματα συνεργασίας με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (Επιχειρησιακή Ομάδα) . Αυτή θα απαρτίζεται τουλάχιστον από 2 μέλη με τουλάχιστον 1 μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, ή/και των τροφίμων. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια κτλ. Επίσης προβλέπεται να υπάρχει και Διαμεσολαβητής (Innovation broker) ο οποίος θα αναλάβει  το ρόλο της αρχικής διασύνδεσης των αγροτών με τα υπόλοιπα μέλη. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξάνδρος Καχριμάνης δηλώνοντας ότι τα στελέχη των ΔΑΟΚ των ΠΕ της Περιφέρειας, έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις να αναλάβουν το ρόλο αυτό και πάνω από όλα είναι κοντά στους αγρότες.
Ποιές δράσεις επιδοτούνται.Οι δράσεις που θα επιδοτηθούν θα έχουν σχέση με εφαρμογή καινοτομιών που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό και στον τομέα τροφίμων,  στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική, στη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων ,αλυσίδων εφοδιασμού και στη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets με σκοπό να  συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και να γίνεται η διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή .Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν τα κόστη ίδρυσης  των Επιχειρησιακών Ομάδων & την προετοιμασία του Επιχειρηματικού τους σχεδίου (όπως, εμψύχωση, μελέτες, λειτουργικές δαπάνες συνεργασίας) καθώς και υλοποίησης του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου (όπως, κόστος χρήσης μηχανημάτων, ανθρωποημέρες για την προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής, δαπάνες προώθησης αποτελεσμάτων, επενδυτικές δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις του Μέτρου 4 Σχέδια Βελτίωσης-Μεταποίηση).Τέλος τονίστηκε η άμεση συνέργεια του νέου αυτού μέτρου με τα υπόλοιπα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 ακολουθήσει  προδημοσίευσή του μέσα στο 2017 ώστε να γίνει προώθηση του και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών.

«Φλόγα» Τμήμα Ηπείρου
Η “Φλόγα” ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα,  με γραφεία και εκπροσώπους στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Συμπαραστέκεται στις οικογένειες και αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο. Η Φλόγα των εθελοντών έχει επιδείξει ένα τεράστιο έργο αγάπης και φροντίδας για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειας που βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με τη λαίλαπα του καρκίνου.Το τμήμα της Ηπείρου, ξεκινώντας από την Ηγουμενίτσα το 1991 δημιούργησε  ένα ανθρώπινο δίκτυο με πυρήνες Αγάπης και εθελοντισμού και στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα σημαντική δράση με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα  βασικό πυλώνα στο συνολικό έργο της Φλόγας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διοργανώνει και φέτος στην Ηγουμενίτσα την 25η Έκθεση χειροτεχνημάτων, κατασκευών και παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας , από 27 Νοεμβρίου 2016 (Εγκαίνια Έκθεσης: 11 π.μ. ) έως 4 Δεκεμβρίου 2016.Στην Έκθεση συμμετέχουν με εργόχειρα, κατασκευές και παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μας φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, τα Γιάννενα και όλος ο νομός Θεσπρωτίας και  σχολεία με κατασκευές.Φέτος στην καθιερωμένη για 25 έτη έκθεση χειροτεχνημάτων της «Φλόγας», θα επιχειρήσουμε να προσελκύσουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ, που είναι και ο επίσημος εκπρόσωπος της χώρας στην Παγκόσμια Τράπεζα μυελού των οστών.  Πιστεύουμε λοιπόν πως όλοι πρέπει να στηρίξουμε  ενεργά την όλη προσπάθεια και με την ηχηρή μας παρουσία να βοηθήσουμε στον αγώνα εναντίον του καρκίνου.
Για τη Φλόγα-Η εκπρόσωπος Ηπείρου  :  Ελευθερία Κώτσιου

Ολοκληρωμένη παρουσίαση της Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση "Philoxenia"

Με επίσκεψη σε περιοχές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου, ολοκληρώθηκε σήμερα το  τετραήμερο fam trip που οργάνωσε η Περιφέρεια, ως παράλληλη δράση, της συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση Philoxenia της Θεσσαλονίκης.  Στην αποστολή μετείχαν 15 δημοσιογράφοι και tour operators από Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν γνωστά τουριστικά θέρετρα της Ηπείρου, ως επίσης περιοχές που αναδεικνύονται τώρα και παρέχουν ευρύ πεδίο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν διαδοχικά Μέτσοβο, Ιωάννινα, Νησί, Λίμνη Ζηρού, Νικόπολη, Πρέβεζα, Κυανή Ακτή, Παντοκράτωρα, Μύτικα, Μονολίθι, Κανάλι, Λυγιά, Λούτσα, Βράχο, Αμμουδιά Νεκρομαντείο Αχέροντα, Πάργα, Ηγουμενίτσα, Πέρδικα, Μαργαρίτι, Πλαταριά, Γιτάνη, Άρτα (Βυζαντινοί Ναοί, Γεφύρι), Κορωνησία και Ζαγοροχώρια. Με την πραγματοποίηση του Fam Trip, συμπληρώθηκε η επιτυχημένη από κάθε πλευρά παρουσία της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Philoxenia, στην οποία προβάλλοντας την "Ήπειρο των τεσσάρων" εποχών, προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών της. Αντικειμενικός στόχος  είναι η αξιοποίηση στο έπακρο της σημαντικής αύξησης που υπήρξε φέτος σε επισκεψιμότητα της Έκθεσης (46% μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι) και σε παρουσία εμπορικών επισκεπτών (η οποία έφτασε στο 91%). Θετικές εκτιμήσεις προκύπτουν και από τον ιδιαίτερα  μεγάλο  αριθμό συναντήσεων και επαφών (B2B) που είχαν οι επαγγελματίες του τουρισμού της Ηπείρου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  Εκτεταμένη ήταν η προβολή της περιφέρειάς μας και μέσω συνεντεύξεων που δόθηκαν από στελέχη της Περιφέρειας, σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.Το Περίπτερο της Περιφέρειας, κέρδισε Έπαινο συμμετοχής από τη διοργανώτρια ΔΕΘ- HELEXPO, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου, την "παράσταση" της Έκθεσης έκλεψε, με την εντυπωσιακή παρουσία του, το χορευτικό "Κωστηλάτα" από τα Θεοδώριανα Άρτας,  (με επικεφαλής τον πρώην περιφερειακό σύμβουλο Γιάννη Παπαγιάννη), ενώ στους επισκέπτες- θεατές προσφέρθηκαν τοπικά Ηπειρώτικα εδέσματα, πίτες, τυριά, κρασί, τσίπουρο και γλυκά, ευγενική προσφορά των εταιριών: ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. (Γαλακτοβιομηχανία), Αθηνά Κολιονάσιου (Γιαννιώτικο Μπακλαβαδάκι), Θανάση Κατσανάκη (Οινοποιία ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.). Την Περιφέρεια Ηπείρου, εκπροσώπησε ο υπεύθυνος Αντιπεριφερειάρχης για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου κ. Στράτος Ιωάννου, ενώ την Έκθεση επισκέφτηκε και ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.  Η Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, κατά την επίσκεψή της στο περίπτερο της Ηπείρου,  εκφράστηκε με θετικά λόγια για  την οργανωμένη παρουσία της Περιφέρειας, τόσο στη συγκεκριμένη έκθεση, όσο και σε άλλες- στοχευμένες- αγορές του εξωτερικού, ενώ επανέλαβε την πρόθεσή της να επισκεφθεί την Ήπειρο, ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Στρ. Ιωάννου.
Ο απολογισμός της Έκθεσης
 Η έκθεση φέτος είχε σημαντική αύξηση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών μεγεθών, με πάνω από 20.000 άτομα να περνούν τις πύλες τους. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 5.500 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ εμπορικών επισκεπτών και εκθετών μέσα σε ένα μόλις τριήμερο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύναψη συμφωνιών.  Συνολικά οι εκθέτες  ανήλθαν σε  621  και  οι hosted buyers 383 από 34 χώρες.Να σημειωθεί τέλος, ότι στο Περίπτερο της Περιφέρειας συμμετείχαν δήμοι, φορείς,  επαγγελματίες, επιμελητήρια,  και ιδιώτες από όλη την Ήπειρο.  

Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας ταξί στην Π.Ε. Ιωαννίνων   Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα της Διεύθυνσης Μεταφορών (Δομπόλη 30 Ιωάννινα). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μέχρι και την 28 Νοεμβρίου και ώρα 12 μ., να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτηθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. (Υπεύθυνος ο κ. Βασίλειος Δόσης).

Συνελήφθη στο Μεσολόγγι διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκεται σε εισαγωγή στη Χώρα και διακίνηση ναρκωτικών
Πρόκειται για 29χρονο υπήκοο Αλβανίας, σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ιωαννίνων .Ο δράστης είχε συντονίσει την εισαγωγή στη Χώρα περισσοτέρων από (65) κιλών κάνναβης.Συνελήφθη, χθες (22-11-2016) το πρωί, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, ένας 29χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ιωαννίνων.Ειδικότερα, ο δράστης αναζητούνταν με τις κατηγορίες της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, που επιδιώκει την διάπραξη των κακουργημάτων της μεταφοράς, διακίνησης, και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είχαν επίσης συλληφθεί στις (06-11-2016), στο Λυκόστομο Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων και της Ειδικής Ομάδας Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 41χρονος ημεδαπός, και στις (8-11-2016) στην Καλαμπάκα Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Τρικάλων, ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, μέλη της προαναφερόμενης εγκληματικής ομάδας.Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις δράστες συμμετείχαν, στην οργανωμένη και συντονισμένη μεταφορά και εισαγωγή στη Χώρα μας, ποσότητας (65) κιλών και (700) γραμμαρίων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση της. Σχετικά Δελτία Τύπου Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου : (07-11-2016: Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκεται στην εισαγωγή στη χώρα και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών) και (09-11-2016: Συνελήφθη στην Καλαμπάκα Τρικάλων, 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, που αναζητούνταν ως μέλος εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή στη χώρα και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών).Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Ανακριτή Ιωαννίνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: