ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗ μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου είναι η νιότη και η ομορφιά της γυναίκας. ( Τσανάκυα  )


…ΘΕΜΑΤΑ …06-02-2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης -Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας ανακοινώνεται πως οι  ενδιαφερόμενοι για χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις” μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Π.Τσαλδάρη 18) από την Δευτέρα 30-01-2017 με καταληκτική ημερομηνία   27-02-2017 ημέρα Δευτέρα,  μετά το πέρας αυτής οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η  αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας), για χορήγηση άδειας Πλανόδιου Εμπορίου για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.  Ο ανώτατος αριθμός των εν λόγω αδειών ανέρχεται στις τριάντα δύο (32).Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.         Πιστοποιητικό ανεργίας
2.         Πιστοποιητικό :
         Αναπηρίας 50% ή τυφλών
         Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων
         Ανάπηρων του Ν.1370/44
         Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία
         Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
         Απεξαρτημένων ατόμων
3.         Υπεύθυνη δήλωση:
         Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
         Ότι δεν είναι συνταξιούχος
4.         Δύο (2) φωτογραφίες
5.         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου θα χορηγηθεί βεβαίωση έγκρισης της άδειας την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:
6.         Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού - αγροτικού οχήματος
7.         Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
8.         Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος
9.         Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σε αυτόν
10.       Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
Επιπλέον Δικαιολογητικά
11.       Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται
         Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα
ή/και βιβλιάριο υγείας για διάθεση τροφίμων-ποτών.
Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε Θεσπρωτίας :             Θωμάς   Πιτούλης 

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος ( συνεδρίαση Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 )

Tην Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:Επικύρωση αποφάσεων 9ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1)         Έγκριση συμμετοχής της περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις που διοργανώνονται κατά το έτος 2017 ( από 26/2/2017 μέχρι 7/10/2017)
2)         Επικαιροποίηση της έγκρισης συμμετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο έργο με το ακρωνύμιο SUMPORT του προγράμματος interrreg med.
3)         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
4)         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας» προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
5)         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση υπογείου αγωγού Φ500 στην περιοχή Κρύας του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας» προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6)           Έγκριση παράτασης της από 18/03/2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων ζώων ( σκύλων ) στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας », ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης».
7)         Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 50.400 πτηνών πάχυνσης θερμοκηπιακού τύπου (αύξηση της δυναμικότητας από 33.696 πτηνά πάχυνσης σε 50.400 πτηνά), η οποία πρόκειται να λειτουργήσει στη θέση «Βρωμοπήγαδο», της Τ.Κ. Δολιανών, του Δ. Πωγωνίου, Π. Ε. Ιωαννίνων.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Βασιλική Κασιούμη. (
8)         Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου (Υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 36.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γκορίτσι», της Τ.Κ. Πρωτόπαππα, του Δ. Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Αφροδίτη Κλίτσα  & Χριστόφορος Κλίτσας. 

Πρόβλεψη Ε.Μ.Υ. για επιδείνωση καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους

Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε έκτακτο δελτίο  στο οποίο αναφέρεται ότι αναμένεται "Σταδιακή επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα και από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται τοπικά από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Σήμερα θα επηρεαστούν το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτικής Στερεά, η Πελοπόννησος και πιθανόν το βράδυ η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία". Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με βάση την πρόβλεψη της Ε.Μ.Υ.,  με έγγραφό της  εφιστά την προσοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, Δήμων και πολιτών.
TA ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΕΚΟΨΑΝ ΜΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
 
Τό κατηχητικό σχολεῖο, ἡ παιδική χορωδία βυζαντινῆς μουσικῆς καί τό τμῆμα ἐκμάθησης μουσικῶν ὀργάνων ἑόρτασαν μέ πολλές ὑποσχέσεις γιά τό μέλλον...Τά παιδιά τῆς ἐνορίας Κεστρίνης (μαθητές/τριες δημοτικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου) ἔκοψαν, παρουσία πολλῶν γονέων, μέ χαρά καί πίστη τήν Ἁγιοβασιλόπιτα, τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017. Τό κατηχητικό σχολεῖο, ἡ παιδική χορωδία βυζαντινῆς μουσικῆς καί τό τμῆμα ἐκμάθησης μουσικῶν ὀργάνων, ἑόρτασαν μέ πολλές ὑποσχέσεις γιά τό μέλλον. Μέσα ἀπό τό λόγο τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία, μέσα μέσα ἀπό τούς ἤχους, ἐλπίδα καί προσμονή εἶναι τά παιδιά νά νιώσουν ρόδινες χαραυγές,ἀνάλαφρα πετάγματα  καί τῆς εὐτυχίας τά χαμόγελα. Στό χαιρετισμό του ὁ π. Ἠλίας Μάκος σημείωσε μεταξύ ἄλλων: "Παιδιά, αὐτό νά εἶναι τό σύνθημά σας καί ὁ στόχος σας: Νά φθάνετε ὅλο καί πιό ψηλά, μέσα στόν χρόνο, πού κυλᾶ. Τώρα, πού κτυπᾶ γερά καί σταθερά ἡ καρδιά σας. Τώρα, πού μπορεῖτε νά ἀνεβεῖτε τόν ἀνηφορικό δρόμο τῆς ἀρετῆς. Τώρα, πού εἶστε ὅλο ὄρεξη. Τώρα, πού εἶστε εὐωδιαστά μανουσάκια. Τώρα, αὐτό νά ἀκοῦτε ἀπό τό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς σας: Ψηλά, πάντα ψηλά, ὅλο ψηλότερα. Βέβαια, θά χρειαστεῖτε κόπο. Θά ἱδρώσετε. Θά παλαίψετε μέ τόν ἑαυτό σας καί ἴσως σκληρά. Ὅμως μή δειλιάσετε. Ὁ Θεός θά σᾶς δίνει τή δύναμη καί τή φλόγα νά νικᾶτε. Στηριχθεῖτε ἐλεύθερα καί ἄνετα στό Χριστό, ἀκουμπεῖστε σ' αὐτόν, νιώστε ὅτι τόν ἔχετε δίπλα σας". Ἀκόμη τονίστηκε ἡ σημαντική συμβολή τοῦ ὑπεύθυνου  τῆς παιδικῆς χορωδίας βυζαντινῆς μουσικῆς ἱεροψάλτη Σπύρου Κολιομίχου καί τῆς ὑπεύθυνης τοῦ τμήματος ἐκμάθησης μουσικῶν ὀργάνων μουσικοδιδασκάλας Νικολέτας Μυσκέτας. Στήν τυχερή, μητέρα παιδιοῦ, πού βρῆκε τό φλουρί, δόθηκαν ἐκκλησιαστικά δῶρα.

Προβλήματα Γεωτεχνικών από τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας


Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από γεωτεχνικούς μέλη μας, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για συμπεριφορές και μεθοδεύσεις που συμβαίνουν και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που δυσκολεύει την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη λειτουργία των υπηρεσιών και τις συνθήκες εργασίας των γεωτεχνικών συναδέλφων, με παράλληλη υποτίμηση του ρόλου των επιστημόνων γεωτεχνικών, που είναι τόσο σημαντικός στην αναγκαία αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της Εθνικής Οικονομίας, την οποία έχουν τόση ανάγκη οι ασχολούμενοι με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.Τα όσα συμβαίνουν, στη Δ/νση Υδάτων, υπηρεσία με ευαίσθητο και σημαντικό αντικείμενο που είναι η διαχείριση των υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών, δε μπορεί να μας αφήνουν αδιάφορους. Ειδικά ενόψει της αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων δε νοείται η υπηρεσία να εξακολουθεί να μην έχει κανένα γεωλόγο.Οι εσκεμμένες μετακινήσεις υπαλλήλων και ιδιαίτερα γεωτεχνικού με εμπειρία και η αντικατάσταση από άλλον με μικρότερο βαθμό, μπορεί να θεωρηθεί ως μεθόδευση σε ότι αφορά τις αναλήψεις θέσεων ευθύνης, στοχευμένα από υπαλλήλους άλλων κλάδων που κατέχουν τα λιγότερα τυπικά προσόντα στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Οι μετακινήσεις αυτές, δε μπορεί να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, όταν η ίδια η Υπηρεσία είναι εξόχως ελλειμματική σε προσωπικό, το δε πρόβλημα δε ξεπερνιέται απλά με την αντικατάσταση αυτών που σκοπίμως μετακινούνται. Είναι πολύ περισσότερο φανερό ότι έχουν χαρακτήρα τιμωρητικό και ελέγχου των θέσεων ευθύνης σε παρόντα χρόνο αλλά και μελλοντικά, και σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της ίδιας της Υπηρεσίας. Η πρωτοτυπία της μετακίνησης, που έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προφανείς λόγοι που προβλήθηκαν στις αντιρρήσεις των αδίκως μετακινούμενων, φανερώνει τις αληθείς προθέσεις των εμπνευστών του «νέου» τρόπου Διοίκησης που επιβάλλει ο κος Μιχελάκης, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.Χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του τρόπου «Διοίκησης» είναι και οι σχετικές αποφάσεις, την αμφισβήτηση των οποίων εκφράζει και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ανακοίνωσή του, που αφορούν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθορίζει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις με τρόπο αυθαίρετο, διαφορετικά δε ανά κλάδο: μηχανικών, γεωτεχνικών κ.λ.π., με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες, ακόμη και μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και αυτό έχει ως συνέπεια την κακή λειτουργία των υπηρεσιών σε βάρος φυσικά και του πολίτη σε μια εποχή αβάστακτων δυσκολιών για αυτόν.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, δυστυχώς, λειτουργεί εκτός του πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, με ευθύνη του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα κου Μιχελάκη, η αρμοδιότητα του οποίου σταματά στην τοποθέτηση των διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υ.Σ. έχει ορισθεί από το νομοθέτη να προστατεύει τους υπαλλήλους από την αυθαιρεσία της εξουσίας και όχι να λειτουργεί ως όργανό της, όπως αυτό αποδεικνύεται από την απάντηση του Υ.Σ. στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην σχετική ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ.Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ως ο κατ’ εξοχή επιστημονικός εκπρόσωπος των γεωτεχνικών, δεν θα ανεχθεί την υποτίμηση και υποβάθμιση της επιστημονικής αξίας τους.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ

ΕΛ.ΑΣ. ΗΠΕΙΡΟΥ – NEWS


 

Κλοπή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ορεινό Ιωαννίνων
 Χθες (05-02-2017) το απόγευμα καταγγέλθηκε  κλοπή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Ορεινό Ιωαννίνων. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 02 έως 05-02-2017, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν τον Ιερό Ναό και αφαίρεσαν δύο ξύλινες εικόνες - ελαιογραφίες.Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου.
Κατάσχεση ναρκωτικών σε θαμνώδη περιοχή
Χθες (05-02-2017) το πρωί σε θαμνώδη περιοχή στο 30ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς της Μεικτής Ομάδας Συνοριακής Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, δύο ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν (9) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (10.250) γραμμαρίων.Διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.
Σύλληψη φυγόποινης ημεδαπής στο Χάνι Δελβινακίου
Συνελήφθη, χθες (05-02-2017) το μεσημέρι στο Χάνι Δελβινακίου, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, μια 37χρονη ημεδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων, για παράβαση του ΚΟΚ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: