ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Translate

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
…ΘΕΜΑΤΑ …21-01-2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ.»
Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.Το Επαγγελματικό Λύκειο με το Νόμο 4386/2016 προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.
Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2016-2017 θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Ο χώρος εργασίας μπορεί να είναι είτε Φορέας του Δημοσίου είτε Επιχείρηση.Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:
α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
γ) Τεχνικός Οχημάτων,
δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
ε) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και
η) Βοηθός Νοσηλευτή.
Από την σχολική χρονιά 2017-2018 σχεδιάζεται η σταδιακή επέκταση του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και σε άλλες ειδικότητες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:
α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επειδή ο θεσμός θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ. αποφοίτησής τους καθώς απαιτείται να προσδιοριστεί ο αριθμός των αποφοίτων ανά ειδικότητα που ζητούν θέσεις μαθητείας.  Αντίστοιχα, απαιτείται και η επικοινωνία ΕΠΑ.Λ. με φορείς απασχόλησης και επιχειρήσεις για διεύρυνση αναγκών για μαθητευόμενους ώστε να προκύψουν προσφερόμενες θέσεις μαθητείας.Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι που έχουν βρει μόνοι τους κάποια θέση μαθητείας, τοποθετούνται σε αυτή κατά προτεραιότητα υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να είναι σε θέση να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
- Αποζημίωση.
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές (3,23€), θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας». Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
- Κανονικές άδειες.
Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ασφάλιση.
Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν με το Επαγγελματικό Λύκειο Φιλιατών στο τηλέφωνο 26640 22257.

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Ένας χρόνος από την κοίμηση του π. Κυριάκου Γκίκα: Έψαχνε τον ουρανό στη γη... 20 Ιανουαρίου 2016-20 Ιανουαρίου 2017. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κοίμηση του πρωτοπρεσβυτέρου π. Κυριάκου Γκίκα, εφημερίου της Κεστρίνης Θεσπρωτίας. Του ιερωμένου, που έψαχνε τον ουρανό στη γη. Επεδίωκε να μιμηθεί τις αρετές του Θεού, όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση, να μετέχει στη μακαριότητά Του και να αντανακλά τη δόξα Του. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό τοῦ Θεού, έψαχνε τον ουρανό, έψαχνε το φως. Εκεί μέσα προσανατολίστηκαν οι δρόμοι του και πήρε νόημα η ζωή του. Εκεί μέσα λαμπρύνθηκε η ψυχή του. Εκεί μέσα προγεύτηκε και προαπόλαυσε την άρρητη χαρά από τις ανταύγειες της ουράνιας βασιλείας. Και έκανε το χρέος του. Παρουσίασε στο σύγχρονο κόσμο, που παραπαίει μέσα στην πνευματική σύγχυση, τη θύρα της σωτηρίας. Οι κουρασμένοι και απογοητευμένοι άνθρωποι του καιρού μας, που ασφυκτιούμε φυλακισμένοι στον ατομισμό μας, βρίσκουμε στον μακαριστό π. Κυριάκο τα γνωρίσματα της ολόψυχης προσφοράς και της γνήσιας αγάπης. Τέτοιους ιερωμένους έχει πάντα ανάγκη η κοινωνία. Ιερωμένους, σταυροφόρους του Χριστού, παλικάρια του Χριστού, αποζητά η εποχή μας.     
Εκ του Ιερού Ναού

ΕΛ.ΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – NEWS  
Σύλληψη φυγόποινου αλλοδαπού στην Ηγουμενίτσα
Συνελήφθη, σήμερα (21-01-2017) το πρωί στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 29χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, ποινής φυλάκισης τριών μηνών και χρηματικής ποινής (3.000) ευρώ, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών.
Κλοπή στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στο Μολυβδοσκέπαστο  Ιωαννίνων
Χθες (20-01-2017) το απόγευμα καταγγέλθηκε  κλοπή στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στο Μολυβδοσκέπαστο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από το μεσημέρι της 19-01-2017 έως το απόγευμα της 20-01-2017, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν παράθυρο του Ιερού Ναού και αφαίρεσαν από το τέμπλο έντεκα εικόνες. Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.
Συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός στα Ιωάννινα, για κατοχή ναρκωτικών
Συνελήφθη, χθες (20-01-2017) το απόγευμα στα Ιωάννινα, από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 58χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, ο 58χρονος συνελήφθη διότι κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους (10,5) γραμμαρίων καθώς και (56) ναρκωτικά χάπια, για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.
Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ο οποίος μετέφερε με  το αυτοκίνητό του, μία μη νόμιμη μετανάστρια
Συνελήφθη, σήμερα (20-01-2017) το πρωί στη διασταύρωση Ελεούσας Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά  μίας μη νόμιμης μετανάστριας.Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 36χρονος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μία 59χρονη ομοεθνή του,  η οποία στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα. Κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 36χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά. Οι συλληφθέντες  θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Σύλληψη 42χρονου ημεδαπού στην Άρτα, για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη, σήμερα (20-01-2017) το πρωί στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 42χρονος ημεδαπός, για καταδικαστική απόφαση.Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, για κλοπή.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος, για ηχορύπανση
 Συνελήφθη, σήμερα (21-01-2017) μετά τα μεσάνυκτα στην Άρτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας, ένας 27χρονος ημεδαπός, για ηχορύπανση. Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με ειδική συσκευή ηχομέτρησης, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατελήφθη ο 27χρονος, ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, να λειτουργεί μουσική έχοντας παραβιάσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ήχου.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ : DNA - ‘’ Χαρακτηριστικά που δεν ήξερες ότι κληρονόμησες από τους γονείς σου ‘’

Με το που γεννιέται ένα παιδί όλοι ξεκινούν να ρωτούν σε ποιον μοιάζει.Και έτσι ξεκινά η μάχη ανάμεσα στους γονείς που φυσικά θέλουν να τους μοιάζει το παιδί τους.Εκτός όμως από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των ματιών, των μαλλιών ή του δέρματος υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που κληρονόμησες από τους γονείς σου και δεν έχεις ιδέα για αυτά. Για κάποια ιατρικά θέματα ξέρουμε πλέον πως παίζει μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα και γι’ αυτό οι γιατροί μας ρωτούν για το οικογενειακό ιστορικό. Τι θα έλεγες όμως αν σου έλεγα πως η αγάπη σου για τον καφέ και το γνωστό «δεν ανοίγει το μάτι αν δεν πιω καφέ» οφείλετε στους γονείς σου; Κληρονομικά χαρακτηριστικά που δεν ήξερες πως πέρασαν απ’ τους γονείς σου σε σένα:
…Υψηλά Επίπεδα Χοληστερίνης
Η χοληστερίνη όλοι ξέρουμε ότι ανεβαίνει στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή σε αυτούς που δεν ακολουθούν ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής. Αυτό όμως όπως δείχνουν οι μελέτες δεν είναι η ακριβής αλήθεια.Έχει αποδειχθεί ότι σε ποσοστό 1 στους 500 ανθρώπους θα εμφανίσουν υψηλά επίπεδα χοληστερίνης λόγω μιας γενετικής μετάλλαξης που βασίζεται στα γονίδια και οδηγεί σε συσσώρευση της χοληστερόλης στο αίμα.
....Φαλάκρα
Ένα σύνηθες φαινόμενο στους άντρες είναι με το πέρασμα του χρόνου να χάνουν τα μαλλιά τους. Η ηλικία που ξεκινά η αραίωση διαφέρει από άντρα σε άντρα. Το γονίδιο που παίζει ρόλο όμως στη δημιουργία φαλάκρας προέρχεται από το χρωμόσωμα Χ το οποίο περνά από την μητέρα στο παιδί.Μην βιαστείτε όμως να κατηγορήσετε τη μητέρα σας και το γενεαλογικό σας από τη πλευρά της για την τριχόπτωση, γιατί παίζουν ρόλο και τα γονίδια που προέρχονται από τον πατέρα, αλλά  και διάφοροι άλλοι παράγοντες από το φυσικό περιβάλλον.
....Ακαδημαϊκή Επιτυχία
Πόσες φορές έχουμε ακούσει από τους γονείς μας την ημέρα των ελέγχων «Εγώ στην ηλικία σου είχα τους καλύτερους βαθμούς!» και άλλες τέτοιες παρόμοιες φράσεις με σκοπό να μας παροτρύνουν να διαβάζουμε περισσότερο;Και όμως δεν έχουν άδικο, γιατί αν οι γονείς σου ήταν καλοί στο σχολείο ή αποφοίτησαν από Πανεπιστήμιο τότε το 55% των δυνατοτήτων που έχεις εσύ για να επιτύχεις οφείλετε σε αυτούς. Άρα βάλε τα δυνατά σου και τα γονίδιά σου θα είναι με το μέρος σου.
….Η Αγάπη για τον καφέ
Βάση έρευνας που έγινε σε ανθρώπους που πίνουν καθημερινά καφέ και σε ανθρώπους που δεν τους πειράζει και αν δεν πιουν βρέθηκε πως σε συγκεκριμένους ανθρώπους η απορρόφηση καφεΐνης γίνεται πιο αργά από άλλους. Αυτή είναι ακόμα μια λειτουργία του οργανισμού που οφείλεται στις γενετικές προδιαγραφές.Έτσι αν στις παιδικές σας αναμνήσεις είναι και τα αρώματα του καφέ τότε το πιο πιθανό είναι πως η ενέργεια της καφεΐνης σας είναι απαραίτητη καθημερινά.
….Νεανικός Διαβήτης
Ο νεανικός διαβήτης που εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους και δεν έχει σχέση με τον διαβήτη τύπου 2 που χτυπάει τις μεγάλες ηλικίες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κληρονομικότητα.Είναι αποτέλεσμα μιας γενετικής μετάλλαξης, αλλά μπορούν επίσης να παίξουν μεγάλο ρόλο και οι κακές διατροφικές συνήθειες. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από το DNA του, ότι συνήθειες και αν αποκτήσει.
….Αχρωματοψία
Η αχρωματοψία συναντάται κατά κύριο λόγο στους άντρες και οφείλεται και αυτή η δυσλειτουργία στο χρωμόσωμα Χ που κληρονομείται από τη μητέρα. Αυτό συμβαίνει διότι στις γυναίκες περνά και ένα χρωμόσωμα Χ έκτακτης ανάγκης από τον πατέρα το οποίο ισορροπεί τα πράγματα. Οι άντρες όμως δεν το κληρονομούν. Γι΄αυτό πολλές φορές δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα χρώματα.
….Δυσανεξία στη Λακτόζη
Συχνά ακούμε πως όσο μεγαλώνουμε η ποσότητα γαλακτομικών που καταναλώνουμε πρέπει να μειώνεται. Αυτό δεν είναι μύθος αφού η συντριπτική πλειοψηφία (65%) των ενηλίκων δυσκολεύεται στην πέψη του γάλακτος και των προϊόντων που προέρχονται από αυτό.Όταν είμαστε σε μικρή ηλικία και χρειαζόμαστε το γάλα για την ανάπτυξη ο οργανισμός από μόνος του δημιουργεί ένα ένζυμο που βοηθά στη πέψη. Η ικανότητα αυτού του ενζύμου όμως μειώνεται με τα χρόνια και είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα σε κάθε ηλικία χωρίς πρόβλημα πέψης και αυτό κληρονομείται φυσικά από τα γονίδια.
….Ικανότητα Οδήγησης
Εννοείται πως δεν έχουμε όλοι την ικανότητα μα οδηγούμε. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι επιστήμονες από έρευνες που έχουν γίνει και έχει αποδειχθεί πως το 30% του συνολικού πληθυσμού έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα λόγω απόσπασης της προσοχής.Αυτό οφείλεται στα γονίδια που ορίζουν τα αντανακλαστικά μας, την ικανότητα προσανατολισμού και τη μνήμη. Έτσι πριν πιάσετε το τιμόνι σιγουρευτείτε πως είστε καλοί σ’ αυτά τα πεδία, και αν όχι δεν είναι δικό σας το φταίξιμο. Έτσι απλά αφήστε το κομμάτι της οδήγησης σε κάποιον άλλο.
…..Μυωπία
Αν και οι δυο σας γονείς φορούν γυαλιά, τότε έχετε 50% πιθανότητες να αποκτήσετε και εσείς μυωπία. Αυτό μπορεί να αποτραπεί μόνο αν δεν κουράζετε τα μάτια σας και δεν κάθεστε πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες.
….Δημοτικότητα
Απίστευτο κι όμως αληθινό! Όπως απέδειξαν επιστήμονες του Χάρβαρντ, σε έρευνα που έκαναν, το πόσο δημοφιλείς είμαστε στο σχολείο, στη δουλειά και γενικά στις παρέες εξαρτάται άμεσα από τα γονίδια μας. Αυτό οφείλεται στους προγόνους μας καθώς όσοι κατείχαν σημαντικές πληροφορίες για εύρεση τροφίμων ή για έναν επικείμενο κίνδυνο ήταν πολύ δημοφιλείς και μετέδωσαν αυτό το γονίδιο στις επόμενες γενιές, το οποίο επιβιώνει μέχρι και στις μέρες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: