ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ : Πρόσκληση μελών σε Ειδική Συνεδρίαση 1η έτους 2016Ύψωσε τα λόγια σου, όχι τη φωνή σου.Είναι η βροχούλα που κάνει τα λουλούδια να μεγαλώσουν, όχι η καταιγίδα : ( Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί )

ΘΕΜΑΤΑ…@...

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ : Πρόσκληση μελών σε Ειδική  Συνεδρίαση 1η  έτους 2016

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 21η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα    18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.Ψήφιση Προϋπολογισμού  Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2016.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία.Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γκίζας Ν.  Χρήστος
Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση 2η  έτους 2016
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Ιανουαρίου   του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος
2.Λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος
3.Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2015.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
4.Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας και φύλαξη για τη Μαθητική Εστία Φιλιατών έτος 2016.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5.Ακύρωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης και επαναβεβαίωσης στο ορθό.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος
6.Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2016.  
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ.  Μπέλλος Παύλος
7.Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2016. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
8.Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186  του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για  το έτος 2016
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
9.Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.          
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
10.Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
11.Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
12.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2016.   
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
13.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ.  Μπέλλος Παύλος
14.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος
15.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για υδραυλικά είδη, δομικά, ηλεκτρολογικά και οδοσήμανση κ..α. συναφή είδη για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος
16.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων  για το έτος 2016.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος
17.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος
18.Ορισμός Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ.  Κατσάρης Πέτρος
19.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2016.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
20.«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 - Κατάργηση 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Παλαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου - Υποβιβασμός από 2/θέσιο σε 1/θέσιο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κεστρίνης της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης του Δήμου Φιλιατών»
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
21.Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων  κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά  Ουρανία
22.Ορισμός αιρετών μελών για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2016.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
23.Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γκίζας Ν.  Χρήστος

ΕΛ.ΑΣ. ΗΠΕΙΡΟΥ - NEWS 
Εξιχνιάστηκαν άλλες δώδεκα υποθέσεις απάτης στην περιοχή της Πρέβεζας, με δράστη 39χρονο ημεδαπό, ο οποίος υποδυόμενος συνεργάτη του Δήμου,  εξαπατούσε επιχειρηματίες στην πόλη της Πρέβεζας
Σχηματίσθηκε συμπληρωματική δικογραφία σε βάρος του 39χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί την 19-09-2015, η δράση του οποίου εντοπίζεται αθροιστικά πλέον σε (18) υποθέσεις εξαπάτησης.Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, άλλες δώδεκα υποθέσεις απάτης σε βάρος επιχειρηματιών και ιατρών, στην πόλη της Πρέβεζας με δράστη  έναν 39χρονο ημεδαπό. Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος δράστης είχε συλληφθεί την 19-09-2015 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, διότι υποδυόμενος συνεργάτη του Δήμου Πρέβεζας και με το πρόσχημα ότι θα διαφήμιζε την επιχείρησής τους σε τουριστικό οδηγό, εξαπάτησε επιχειρηματίες στην πόλη της Πρέβεζας, αποσπώντας μικρά χρηματικά ποσά  (σχετικό το από  20-09-2015  Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας).Ειδικότερα, από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι ο 39χρονος ενέχεται και σε άλλες δώδεκα υποθέσεις απάτης, σε βάρος επιχειρηματιών και ιατρών, οι οποίες έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 24-08-2015 έως 19-09-2015, στην πόλη της Πρέβεζας.Η συμπληρωματική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας προς συσχέτιση με την ήδη υποβληθείσα δικογραφία.
Σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού στην Πέρδικα Ιωαννίνων, για παράνομη οπλοκατοχή και παράνομη είσοδο στη χώρα
Συνελήφθη, την 14-01-2016 το πρωί στην Πέρδικα Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολή Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή και παράνομη είσοδο στη χώρα.Ειδικότερα, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 26χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
•ένα αεροβόλο όπλο (μη λειτουργικό)
•δύο πολεμικά τυφέκια (μη λειτουργικά)
•(316) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
•(11) γεμιστήρες τυφεκίου
•δύο μαχαίρια
Επίσης, από τον έλεγχο των στοιχείων του 26χρονου προέκυψε ότι είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στη χώρα.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Ληστεία στο Βασιλικό Ιωαννίνων 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο αγνώστων, μέχρι στιγμής δραστών, που διέπραξαν ληστεία, την 15.01.2016 μετά τα μεσάνυκτα στο Βασιλικό Ιωαννίνων. Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, οι δύο δράστες εισήλθαν σε σπίτι όπου διαμένουν δύο ημεδαπές, ηλικίας 62 και 64 ετών και με την απειλή όπλων, αφού ακινητοποίησαν τις παθούσες, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ.  Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου.
Σύλληψη φυγόποινης στην Πρέβεζα
Συνελήφθη την 14-01-2016 το βράδυ στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πρέβεζας, μία 52χρονη ημεδαπή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ποινής φυλάκισης δύο μηνών, για υπεξαίρεση.
Σύλληψη ημεδαπού για μεταφορά παράνομου αλλοδαπού στην Ανθούσα Πρέβεζας
Συνελήφθη την 14-01-2016 το βράδυ στην Ανθούσα Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Πρέβεζας, ένας 40χρονος ημεδαπός, διότι μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έναν υπήκοο Αλβανίας, μη νόμιμο μετανάστη, ο οποίος διέφυγε της σύλληψης και αναζητείται.
Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή ηρωίνης στην Άρτα
Συνελήφθη την 14-01-2016 το μεσημέρι στην Άρτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 36χρονος ημεδαπός, διότι μετά από αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα ηρωίνης.                                                                                                                            

                                                                                                 
           
                                                                                     


                                                                                                       


Δεν υπάρχουν σχόλια: