ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,ΤΙΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ,ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΣΙΑ ΦΑΓΗΤΑ,ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.

Εδώ να στέλνετε τις ανακοινώσεις σας

radiofiliati@yahoo.gr

Translate

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - " ΜΝΗΜΕΣ "

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ο Αρβανίτης πατριώτης, ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνο-Αλβανικής συνεννόησης: «Αί σχέσεις ημών,έφθασαν μέχρι πλήρους ομοσπονδίας το 1925-1926» ,«...Φυλετικώς οί Αλβανοί δεν είναι ούτε Μογγολοτάταροι, ούτε Σλαύοι, ούτε Τούρκοι. Είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον ότι είναι Ιλλυριοί, απόγονοι των Πελασγών καί συνεπώς αδελφή φυλή των αρχαίων φυλών, αίτινες από Βορρά κατέλθουσαι,απετέλεσαν τούς πρώτους κατοίκους της Ελλάδος.Ουδέν κοινόν έχουν με τούς Ιταλούς, τούς Σέρβους καί τούς Βουλγάρους ,εν ω αντιθέτως αίμα, παραδόσεις καί έθιμα τούς συνδέουν στενώς με τον Ελληνικόν λαόν. Ο Μιαούλης, ο Κουντουριώτης ο Σαχτούρης, ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος καi χιλιάδες άλλοι αλβανικής καταγωγής Έλληνες ηγωνίσθησαν ηρωικώς υπέρ της Ελληνικής ανεξαρτησίας κατά την Εθνικήν Επανάστασιν τού 1821... Δεν είχον δίκαιον,όταν ήκουσα τον μονυελοφόρον Γεν.Διευθυντήν τού Υπουργείου των Εξωτερικών να λέγη «παληοαρβανίτες»,να τού είπω ότι το Υπουργείον είναι Κουτοκομείον; Αφού ο Γεν.Διευθυντής ήτο τόσον ανόητος, φαντάζομαι τι ήσαν οί πλείστοι των υφισταμένων του.Ουδείς γνωρίζει οποίας εκπλήξεις επιφυλάσσει το μέλλον.Εθεώρησα καθήκον μου να εξιστορήσω τα ανωτέρω,διά να γνωρίζη ο Ελληνικός λαός την γενικωτέραν όψιν τού ζητήματος.Δεν συμφωνώ με τη μερίδα τού τύπου,ήτις εκτρέπεται είς ύβρεις καί χλευαστικάς χαρακτηρισμούς διά τον Αλβανικόν λαόν.Φρονώ αδιστάκτως ότι η μεγάλη πλειοψηφία τού λαού αυτού είναι εντελώς ανεύθυνος διά την κατά της Ελλάδος επιβουλήν. Είναι ζήτημα αν οί πλείστοι Αλβανοί γνωρίζουν ούτε κατ'όνομα τούς Μάρξ,Λένιν, Στάλιν κλπ...» .«Η ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» τού Θεόδωρου Πάγκαλου πρώην Αρχιστρατήγου καί Αρχηγού τού Κράτους ( Άρθρα είς Εφημερίδα «Ακρόπολις» Ιούλιος - Αύγουστος 1949). ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, ( τόμος δεύτερος 1925-1952) σελ.111-115, Αθήνα, Κέδρος, 1974.
πηγή :….άλλο μπλοκ